نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته

 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد خودرو، قطعات و صنایع وابسته

Iran Motor Show

تاریخ نمایشگاه از ۱۸-۰۵-۱۳۹۵ لغایت ۲۲-۰۵-۱۳۹۵

مکان :مشهد : انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

plan2