مشخصات فنی ولوو کشنده FM460 تک محور اتوماتیک یورو ۵

مشخصات فنی ولوو کشنده FM460 تک محور اتوماتیک یورو ۵ Volvo FM460 4×2 Ishift Euro 5 EEV          

مشخصات فنی ولوو کمپرسی FMX460 6×4 جفت محور اتوماتیک یورو ۵

مشخصات فنی ولوو کمپرسی FMX460 6×4 جفت محور اتوماتیک یورو ۵ Volvo FMX460 6×4 Ishift Uuro 5 EEV        

مشخصات فنی کامیون باری جک جفت محور JAC 6×4 HFC 1251KR1-WP400 ماد خودرو دیزل

مشخصات فنی کامیون باری جک جفت محور JAC 6×4 HFC 1251KR1-WP400 ماد خودرو دیزل دانلود کاتالوگ کامیون باری جک ده چرخ JAC 6*4   تناژ مصوب در کارت کامیون جک باری ده چرخ جفت محور  ۲۶ تن ناخالص قید گردیده است. کامیون باری ۶x۴ JAC JAC ۶x۴ HFC۱۲۵۱ KR۱ WP ۴۰۰ (Euro IV) ۳۴۶۰ × ۲۴۹۵ × ۱۰۶۵۰ ابعاد (ارتفاع x عرض x طول )  (میلیمتر) ۶۰۰۰+۱۳۵۰ فاصله بین محور ها (mm)…

مشخصات فنی کشنده جک تک محور JAC 4×2 HFC 4181KR1-WP400 ماد خودرو دیزل

مشخصات فنی کشنده جک تک محور  JAC ۴×۲ HFC 4181KR1-WP400 دانلود کاتالوگ کامیون کشنده جک شش چرخ JAC 4*2   تناژ مصوب در کارت کامیون جک کشنده  شش چرخ تک محور  ۴۰  تن ناخالص قید گردیده است. کامیون کشنده ۴x۲ JAC JAC ۴x۲ HFC۴۱۸۱ KR۱ WP ۴۰۰ (Euro IV) ۳۴۶۰ × ۲۴۹۵ × ۶۰۹۵ ابعاد (ارتفاع x عرض x طول )  (میلیمتر) ۳۵۰۰ فاصله بین محور ها (mm) ۲۰۴۰ فاصله مرکز چرخ های…

مشخصات فنی کشنده البرز ۴۸۰ اتوماتیک T480 4×2 شرکت دانگ فنگ

مشخصات فنی کشنده البرز ۴۸۰ اتوماتیک T480 4×2 خودروساز شرکت دانگ فنگ دانلود کاتالوگ کشنده البرز  شش چرخ T480 Ishift     تناژ مصوب در کارت کشنده البرز تک محور اتوماتیک ۴۴ تن ناخالص قید گردیده است.

مشخصات فنی کامیون ۱۸ تن ماز باری MAZ 4371

مشخصات فنی کامیون باری ماز   MAZ18ton 4*2 دانلود کاتالوگ کامیون ماز باری شش  چرخ ۱۸تن     تناژ مصوب در کارت کامیون  ماز باری تک  محور  ۱۸تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4

مشخصات فنی شاسی نفت کش ماز MAZ 6312 6*4 دانلود کاتالوگ نقت کش ماز ده چرخ ۶۳۱۲جفت محور دارای کیت ADR     تناژ مصوب در کارت شاسی نفت کش مازجفت محور  ۳۳تن ناخالص قید گردیده است.  

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4

مشخصات فنی کمپرسی ماز MAZ 6501 6*4 دانلود کاتالوگ کمپرسی ماز ده چرخ ۶۵۰۱ جفت محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز  چهار محور  ۳۳تن ناخالص قید گردیده است.      

مشخصات فنی شاسی کمپرسی ماز مان ۶۳۲۰۳۶

مشخصات فنی شاسی ماز  MAZ MAN 632036 ۶×۴ دانلود کاتالوگ شاسیماز ۱۲ چرخ شاسی ماز چهار محور      تناژ مصوب در کارت کامیون ماز  چهار محور  ۲۶تن ناخالص قید گردیده است.