مشخصات فنی کشنده C&C 480 Y120 سقف بلند

مشخصات فنی کشنده C&C 480 Y120 سقف بلند (سی اند سی) دانلود کاتالوگ کامیون کشنده  C&C 480 Y120 سقف  بلند  دانلود دفترچه راهنمای کامیون کشنده  C&C 480 Y120 سقف  بلند  تناژ مصوب در کارت کامیون کامیون کشنده  C&C 480 Y120 سقف  بلند  تک محور  ۴۲ تن ناخالص قید گردیده است.    موتور : شش سیلندر خطی مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر (تکنولوژی Cummins ) دارای استاندارد آلایندگی زیست محیطی  ۴ EURO  اروپا ۲۴ سوپاپ…

مشخصات فنی رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف نرمال

مشخصات فنی رنو پریمیوم ۴۴۰ تک محورسقف نرمال (لندر ) دانلود کاتالوگ کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف  نرمال     دانلود دفترچه راهنمای کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف نرمال   تناژ مصوب در کارت کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف نرمال تک محور  ۴۲ تن ناخالص قید گردیده است. مشخصات فنی رنو لندر   موتور شش سیلندر خطی مجهز به تور بو شارژ و اینتر کولر دارای استاندارد عدم آلایندگی EURO 3اروپا…

مشخصات فنی رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند

مشخصات فنی رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند دانلود کاتالوگ کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند    دانلود دفترچه راهنمای کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند   تناژ مص.ب در کارت کامیون رنو پریمیوم ۴۴۰ سقف بلند ۴۲ تن ناخالص قید گردیده است.       مشخصات فنی رنو پریمیوم سقف بلند موتور شش سیلندر خطی مجهز به تور بو شارژ و اینتر کولر دارای استاندارد عدم آلایندگی EURO 3اروپا ۲۴…