کامیونت فاو ۶ تن FAW TIGER V

مشخصات کامیونت فاو ۶ تن فاو FAW TIGER V دانلود کاتالوگ کامیونت فاو FAW 6 ton    دانلود دفترچه راهنمای کامیونت فاو شش تنی   تناژ مصوب در کارت کامیونت فاو ۶ تن نا خالص قید گردیده است.          

کامیون کمپرسی (۴*۶) FAW J6

مشخصات شاسی کامیون کمپرسی (۴*۶) FAW  J6 – CA 3250 دانلود کاتالوگ کامیون فاو کمپرسی جفت محور   دانلود دفترچه راهنمای فاو کمپرسی  تناژ مصوب در کارت کامیون فاو کمپرسی جفت محور ۲۶تن ناخالص قید گردیده است.    

مشخصات کشنده فاو تک محور FAW J6

مشخصات کشنده فاو تک محور  FAW J6 دانلود کاتالوگ کامیون فاو کشنده تک محور   دانلود دفترچه راهنمای فاو کشنده    تناژ مصوب در کارت کامیون فاو کشنده تک محور   ۴۲  تن نا خالص قید گردیده است.     کامیون-کشنده FAW J6-CA4180 یک کشنده قوی است که به صورت تک محور (۲×۴) و جفت محور (۴×۶) توسط سیبا موتور از زیرمجموعه های گروه بهمن به بازار عرضه می‌شود. وزن کامیون تک محور بدون بار به…

مشخصات فاو کشنده FAW جفت محور

مشخصات فاو کشنده جفت محور  FAW J6 دانلود کاتالوگ کامیون فاو کشنده جفت محور   دانلود دفترچه راهنمای فاو کشنده    تناژ مصوب در کارت کامیون فاو کشنده جفت محور   ۴۴  تن نا خالص قید گردیده است.     کامیون-کشنده FAW J6-یک کشنده قوی است که به صورت تک محور (۲×۴) و جفت محور (۴×۶) توسط سیبا موتور از زیرمجموعه های گروه بهمن به بازار عرضه می‌شود. وزن کامیون تک محور بدون بار به…