نمایندگان سایپا دیزل

لیست نمایندگان فروش و خدمات بعد از فروش سایپا دیزل

 

 

لیست نمایندگان مجاز فروش و بعد از فروش سایپا دیزل 

لیستها نماینده گان فروش و خدماات بعد از فروش بر اساس  آخرین تغییرات در سایت خودرو ساز در تاریخ ۰۶-۰۳-۱۳۹۶جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت خودرو سازها مراجعه فرمائید.

 

     فهرست نمایندگی های فروش و عاملیت های بازاریابی  فروش شرکت سایپا دیزل             تاریخ درج آخرین تغییرات ۹۶/۰۲/۲۷
ردیف استان شهرستان کد مشخصات نمایندگی/ عاملیت تلفن
نمایندگی عاملیت نام نمایندگی/عاملیت نام مدیر مسوؤل
۱ تهران تهران ۲ _ حاجی حسنی تقی حاجی حسنی ۰۲۱-۵۵۲۵۰۴۷۳
۲ تهران ۱۶ _ شرکت رنا علی حداد  ۴۴۹۸۷۵۱۰-۰۲۱
۳ تهران ۵۹ _ سودبر رضا سودبر ۰۲۱-۵۶۸۶۷۲۰۱
۴ تهران _ ۱۲۴ شفقی میثم شفقی ۰۲۱-۴۴۳۳۵۵۱۵
۵ تهران ۱۵۹ _ بختیاری ایرج بختیاری قلعه ۰۲۱-۵۵۲۴۹۸۹۸
۶ تهران ۱۷۱ _ شوقی علیرضا شوقی ۰۲۱-۵۵۲۶۵۷۴۷
۷ تهران ۱۸۲ _ کاکلیان یاسر کاکلیان ۰۲۱-۵۵۲۵۲۵۲۶
۸ تهران _ ۱۹۵ شرکت لیزینگ پارسیان علی زارعی ۰۲۱-۸۸۹۶۶۴۸۰
۹ تهران _ ۲۲۱ واسپاری ملت علیرضا ابراهیم پور ۰۲۱-۸۷۲۴۱۰۳۰
۱۰ تهران ۲۳۷ _ شفقی و نجفی میثم شفقی و وحید نجفی رازلیقی ۰۲۱-۵۵۲۷۸۶۵۵
۱۱ تهران _ ۲۳۹ رضی محمد صادق رضی ۰۲۱-۵۵۲۷۳۵۳۳
۱۲ تهران _ ۲۴۵ شرکت بهار روب تهران حسین مراد حیدری ۰۲۱-۸۸۹۴۷۷۷۲
۱۳ تهران ۲۰۲ _ ملامیرزائی رضا ملامیرزائی ۰۲۱-۵۵۲۵۲۰۰۰
۱۴ البرز کرج ۶۳ _ شهرستانی سیاوش شهرستانی ۰۲۶-۳۲۸۶۱۳۸۰
۱۵ کرج ۱۵۴ _ شرکت ایران کاوه سایپا سید محسن مرتضوی ۰۲۶-۹۲۱۰۸۲۷۳
۱۶ کرج ۱۶۵ _ محبی عیوضعلی محبی ۰۲۶-۳۲۸۱۶۰۰۹
۱۷ هشتگرد ۲۱۶ _ شیرخانی احسان شیر خانی ۰۲۶-۴۴۵۲۵۳۹۴
۱۸ اصفهان اصفهان ۷ _ صرافان جواد صرافان ۰۳۱-۳۷۴۱۶۶۳۱
۱۹ اصفهان ۱۱۵ ـ حموله منصور حموله ۰۳۱-۳۳۸۶۳۳۲۲
۲۰ اصفهان ۱۲۰ _ شرافت عزت الله شرافت ۰۳۱-۳۳۸۷۸۸۸۸
۲۱ اصفهان ۲۰۹ _ اسدی و صناعی الیاس اسدی و جواد صناعی ۰۳۱-۳۳۸۰۷۲۸۰
۲۲ اصفهان ۲۳۰ _ کاشیان مهدی کاشیان ۰۳۱-۳۳۸۷۸۱۸۸
۲۳ اصفهان ۲۵۴ _ آخوندی شهرام آخوندی خرزوقی ۰۳۱-۳۳۸۷۷۹۰۰
۲۴ شهرضا ۹۹ _ شوقی شهرام شوقی ۰۳۱-۵۳۲۸۷۱۸۱
۲۵ شهرضا ۱۹۸ _ دهقان زاد غلامرضا دهقان زاد ۰۳۱-۵۳۲۸۷۱۱۳
۲۶ برخوار ۱۲۷ _ توسل مجید توسل ۰۳۱-۴۵۸۳۶۹۱۸
۲۷ زرین شهر ۱۳۱ _ بیاتی علی بیاتی  ۰۳۱-۵۲۲۷۰۴۰۰
۲۸ اردبیل اردبیل ۷۶ _ پرتوی و کنعانپور مقصود پرتوی و  لطفعلی کنعانپور ۰۴۵-۳۳۸۱۳۴۵۶
۲۹ اردبیل ۲۰۵ _ محمدی گللو محمد محمدی گللو ۰۴۵-۳۳۸۱۱۴۱۲
۳۰ اردبیل ۲۴۶ _ بیگ زاده سامیان رجب بیگ زاده سامیان ۰۴۵-۳۳۸۲۲۲۲۶
۳۱ ایلام ایلام ۱۳۵ _ رجبی ایرج رجبی ۰۸۴-۳۲۲۵۱۱۳۲
۳۲ آذربایجان
شرقی
تبریز ۲۶ _ امینی سابق علی امینی سابق ۰۴۱-۳۲۸۶۲۰۶۳
۳۳ تبریز ۲۱۷ _ شرکت ناوگان گستر آذر پارت پرویز افتخار نژاد ۰۴۱-۳۴۳۲۶۸۴۱
۳۴ تبریز ۲۳۴ _ مهدی خطیبی جمشید مهدی خطیبی ۰۴۱-۳۲۴۲۴۹۰۹
۳۵ مرند ۲۲ _ حسنی و نیک مهر صمد حسنی یامچی و احمد نیک مهر ۰۴۱-۴۲۲۲۶۲۳۲
۳۶ مرند _ ۲۰۰ شرکت یکتا ترابر آسان ولی حسین زاده ۰۴۱-۴۲۲۲۷۲۵۶
۳۷ آذربایجان
غربی
میاندواب ۷۴ _ یزدانی علیرضا یزدانی ۰۴۴-۴۵۲۲۸۱۸۱
۳۸ ارومیه ۲۵۱ _ اشرفی مهر یعقوب اشرفی مهر ۰۴۴-۳۲۳۸۵۴۶۴
۳۹ خوی ۱۰۴ _ غریبه سلطانعلی غریبه ۰۴۴-۳۶۴۵۴۲۸۷
۴۰ سلماس ۱۰۷ _ سرنقی ذولفعلی کامران سرنقی ۰۴۴-۳۵۲۲۳۹۳۸
۴۱ نقده ۲۶۲ _ صفری علی و رحمان  صفری ۴۴۳۵۴۴۳۶۶۳
۴۲ بوشهر بوشهر ۱۱۱ _ رایانی احمد رایانی ۰۷۷-۳۳۴۲۲۶۰۲
۴۳ چهارمحال و بختیاری شهرکرد _ ۲۴۸ شمس سیروس شمس ۰۳۸-۳۳۳۴۷۴۷۶
۴۴ خراسان رضوی مشهد ۸ _ آزمون محمد ابراهیم آزمون ۰۵۱-۳۳۹۲۵۹۹۶
۴۵ مشهد ۲۹ _ عربی یدالله پور اصغر عربی ۰۵۱-۳۳۹۲۶۰۰۵
۴۶ مشهد ۴۰ _ نجفی سید حسین نجفی ۰۵۱-۳۳۸۱۱۰۰۸
۴۷ تربت حیدریه ۱۸۵ _ شرکت خدماتی یزدانمهر محمد ابراهیم پور ۰۵۱-۵۲۲۹۴۸۸۸
۴۸ قوچان _ ۲۲۵ بابایی محمود بابایی ۰۵۱-۴۷۲۱۲۸۰۰
۴۹ سبزوار ۲۵۳ _ زارعی صالح آباد حسین زارعی صالح آباد ۰۵۱-۴۴۴۴۰۷۰۵
۵۰ خراسان جنوبی بیرجند ۸۷ _ یوسفی عبدالله یوسفی ۰۵۶-۳۲۳۲۱۹۰۲
۵۱ خوزستان اهواز ۱۷۶ _ شرکت تلاشگران صنعت چخودرو آسیا عادل حمید ۰۶۱-۳۴۴۲۷۷۷۲
۵۲ ماهشهر ۲۱۲ _ مقدم بدران مقدم ۰۶۱-۵۲۳۲۴۱۱۶
۵۳ رامهرمز ۱۰۸ _ بهبهانی اردشیر بهبهانی ۰۶۱-۴۳۵۲۷۰۶۰
۵۴ بهبهان ۲۶۰ _ بازار نوی حسین بازار نوی ۰۶۱-۵۲۸۲۰۰۲۳
۵۵ زنجان زنجان ۱۰۲ _ کریمی علی کریمی ۰۲۴-۳۳۵۵۴۲۷۵
۵۶ صائین قلعه _ ۲۵۸ مقدم مهدی مقدم ۰۲۴-۳۵۶۲۱۴۷۴
۵۷ سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۲۳۵ _ دهانی سوالی دهانی ۰۵۴-۳۷۲۱۲۲۳۰
۵۸ فارس شیراز ۶ _ امیدوار ابراهیم امیدوار ۰۷۱-۳۸۳۲۴۵۳۴
۵۹ شیراز ۸۴ _ میرزاخانی غلامعباس میرزاخانی ۰۷۱۱-۲۲۷۸۴۹۴
۶۰ شیراز ۱۴۵ _ سجادیان سید عابدین سجادیان ۰۹۱۷-۷۱۱۸۲۸۵
۶۱ شیراز ۲۱۸ شرکت ارم خودرو عرفان مهدی زارع ۰۷۱-۳۷۱۳۴۵۲۰
۶۲ شیراز ۲۴۴ _ شرکت فیروز خودرو پارس صنعت صیاد نصیری ۰۷۱-۳۷۲۲۲۵۹۶
۶۳ مرودشت ۸۰ _ میرزاخانی غلامعباس میرزاخانی ۰۷۱-۴۳۳۲۷۶۷۰
۶۴ کوار ۱۴۳ _ شرکت پیشرو دیزل کوار ابوالحسن قلی زاده ۰۷۱-۳۷۲۲۸۸۲۷
۶۵ فسا _ ۲۴۷ ناصری عباس ناصری ۰۷۱-۵۳۳۴۱۰۵۶
۶۶ کازرون ۸۵ _ زهرائی سید امیرحسین زهرائی ۰۷۱-۴۲۲۴۳۰۹۵
۶۷ لامرد ۲۰۷ _ شکیب رسول شکیب ۰۷۱-۵۲۷۳۶۱۱۴
۶۸ قزوین قزوین ۲۵۷ _ قصاب ترابی  محمد رضا و مجید قصاب ترابی ۰۲۸-۳۲۵۸۸۹۴۱
۶۹ قزوین ۲۵۹ _ کاکاوند بهروز کاکاوند ۰۲۸-۳۳۵۷۷۳۷۲
۷۰ قم قم ۱۵۷ _ شرکت صنعت دیزل اعتماد پارس عبدالعلی اجلالی ۰۲۵-۳۶۶۷۰۲۴۰
۷۱ قم ۱۷۰ _ خالقی علی خالقی ۰۲۵-۳۷۲۱۱۴۰۱
۷۲ کرمان کرمان ۱۹ _ صراف حمیدرضا صراف ۰۳۴-۳۲۶۱۱۷۶۱
۷۳ کرمان ۱۹۹ _ صفری اکبر صفری فرسنگی ۰۳۴-۳۳۳۵۰۵۵۵
۷۴ کرمان ۲۲۸ _ کریمی مهدی کریمی ۰۳۴-۳۲۶۱۴۳۶۳
۷۵ سیرجان ۲۶۱ _ دریا بیگی و حاجی زاده محسن دریا بیگی وحسین حاجی زاده ۳۴۵۸۴۱۱۷۰۱
۷۶ کرمانشاه کرمانشاه ۵۰ _ غلامیان بهمن غلامیان ۰۸۳-۳۸۲۶۴۷۵۷
۷۷ اسلام آباد غرب ۱۶۱ _ جلیلیان مهدی جلیلیان ۰۸۳-۴۵۳۲۳۴۸۱
۷۸ گلستان گرگان ۱۷۸ _ سعیدی ناصر سعیدی ۰۱۷-۳۲۴۲۱۳۳۹
۷۹ گنبد کاووس ۲۲۹ _ قانع حیرانی بلال قانع حیرانی ۰۱۷-۳۳۳۸۸۴۱۷
۸۰ گیلان رشت ۲۰ _ شرکت ماهان دیزل گیل جلیل جلالی فرد ۰۱۳-۳۳۶۹۶۱۳۵
۸۱ لرستان خرم آباد ۱۸ _ فتح الهی عبدالله فتح الهی ۰۶۶-۳۳۴۱۷۰۴۶
۸۲ بروجرد _ ۲۴۹ خیام زاده غلامرضا خیام زاده ۰۶۶-۴۲۴۶۶۵۹۹
۸۳ مازندران قائمشهر _ ۶۴ شرکت سایپا خزر علی  فلاح ۰۱۱-۴۲۰۴۳۰۷۵
۸۴ بابل ۲۲۲ _ جمالی علیرضا جمالی ۰۱۱-۳۲۲۵۱۲۸۶
۸۵ آمل ۲۸ _ نائیج زاده شعبان نائیج زاده ۰۱۱-۴۴۲۸۴۷۸۴
۸۶ مرکزی اراک ۱۰۹ _ بیک محمدی عبداله بیک محمدی ۰۸۶-۳۴۱۳۵۵۷۰
۸۷ اراک ۲۱۰ _ مقدسی مرتضی مقدسی ۰۸۶-۳۲۷۶۸۱۵۱
۸۸ هرمزگان بندرعباس ۱۶۳ _ اسدی اسفندیار اسدی ۰۷۶-۳۲۵۶۸۲۳۱
۸۹ همدان همدان ۷۰ _ رزم آرا نادعلی رزم آرا ۰۸۱-۳۴۲۶۴۳۲۲
۹۰ اسد آباد ۲۲۶ _ اسدی کرمعلی اسدی ۰۸۱۳-۳۱۲۲۲۳۰
۹۱ یزد یزد ۲۱ _ کریمی ماشاالله کریمی ۰۳۵-۳۷۲۲۹۹۷۷
۹۲ یزد ۳۵ _ کریمی علیرضا کریمی ۰۳۵-۵۸۳۸۴۲۲۰
۹۳ یزد ۱۰۶ _ کریمی و زارع محمد حسین کریمی و نصرالله زارع ۰۳۵-۳۵۲۷۵۸۹۳
۹۴ یزد ۲۵۵ _  هیبدی و پور نیشابوری ایمان هیبدی وعلی پور نیشابوری ۰۳۵-۳۷۲۰۶۴۰۰

 

 

لیستها بر اساس  آخرین تغییرات در سایت خودرو ساز در تاریخ ۰۶-۰۳-۱۳۹۶جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت خودرو سازها مراجعه فرمائید.

 

لیست نمایندگیهای فعال خدماتی شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص)
R شهر کد نام و نام خانوادگی تلفن
۱ تهران تهران ۱۰۱ تعمیرگاه مرکزی ۲۱۴۴۹۸۷۵۱۰
۲ مازندران آمل ۱۰۴ شعبان نائیج زاده ۱۱۴۴۲۸۲۲۹۱
۳ خراسان رضوی مشهد ۱۴۰ شرکت  دیزل ساتراپ شرق (حسین نجفی) ۵۱۳۳۸۱۰۰۰۱
۴ خوزستان رامهرمز ۱۷۰ اردشیربهبهانی ۶۱۴۳۵۲۷۰۶۰
۵ فارس شیراز ۱۷۳ ابراهیم امیدوار ۷۱۳۸۲۲۴۵۰۰
۶ آذربایجان شرقی مرند ۱۸۹ حسنی- نیک مهر ۴۱۴۲۲۴۰۰۵۱
۷ اردبیل اردبیل ۱۹۷ پرتوی- کنعانپور ۴۵۳۳۸۱۳۴۵۶
۸ کرمانشاه کرمانشاه ۶۰۹ بهمن غلامیان ۹۳۸۰۶۰۱۶۴۹
۹ گیلان رشت ۶۱۶ جلیل جلالی فر ۱۳۳۳۶۹۶۲۳۵
۱۰ اصفهان اصفهان ۶۱۷ اسدی- صناعی ۰۳۱۳۳۸۰۷۲۸۰-۵
۱۱ آذربایجان شرقی تبریز ۶۲۵ علی امینی ۴۱۳۲۸۷۸۴۴۱
۱۲ آذربایجان غربی میاندوآب ۶۲۶ یزدانی- جبارزاده ۴۴۴۵۲۴۰۱۱۵
۱۳ تهران تهران ۶۳۰ رضا سودبر ۰۲۱۵۶۸۶۷۲۰۱-۵
۱۴ خراسان رضوی مشهد ۶۳۳ یدا…عربی ۵۱۳۳۹۲۴۰۴۰
۱۵ آذربایجان غربی خوی ۶۳۵ سلطانعلی غریبه ۴۴۳۶۴۵۴۲۸۷
۱۶ خراسان رضوی تربت حیدریه ۶۳۸ شرکت خدماتی یزدانمهر
(ابراهیم پور)
۵۱۵۲۲۹۴۸۸۸
۱۷ یزد یزد ۶۴۳ ماشاءا… کریمی ۳۵۳۷۲۲۹۹۷۷
۱۸ لرستان خرم آباد ۶۶۳ عبدالله  فتح اللهی ۰۶۶۳۳۴۰۵۴۴۷
۱۹ فارس کازرون ۶۶۵ امیر حسین زهرایی ۷۱۴۲۲۴۳۰۹۵
۲۰ خراسان جنوبی بیرجند ۶۷۲ عبدالله یوسفی ۵۶۳۲۳۲۱۹۰۲
۲۱ یزد یزد ۶۸۰ محمد حسین کریمی و نصرا..زارع ۰۳۵۳۵۲۷۵۸۹۳-۵
۲۲ همدان ملایر ۶۸۸ غلامحسین زندی ۰۸۱ ۳۳۳۲۶۱۷۳-۴
۲۳ ایلام ایلام ۶۹۱ ایرج رجبی ۸۴۳۲۲۵۱۸۳۰
۲۴ فارس کوار ۶۹۲ شرکت پیشرو دیزل
(قلی زاده)
۷۱۳۷۸۲۰۲۳۴
۲۵ قم قم ۶۹۵ علی خالقی ۲۵۳۷۲۱۱۴۰۱
۲۶ کرمانشاه اسلام آباد غرب ۶۹۶ مهدی جلیلیان ۸۳۴۵۳۲۳۴۸۱
۲۷ خوزستان اهواز ۶۹۸ شرکت تلاشگران صنعت
خودرو آسیا (عادل حمید )
۰۶۱۳۴۴۲۷۷۷۲-۶
۲۸ اصفهان شهرضا ۷۰۱ غلامرضا دهقانزاد ۰۳۱۵۳۲۸۷۱۱۳-۱۷
۲۹ کرمان کرمان ۷۰۲ اکبر صفری فرسنگی ۳۴۳۳۳۱۸۴۴۶
۳۰ قزوین قزوین ۷۰۳ محمد رضا و مجید قصاب ترابی ۲۸۳۲۵۸۸۹۴۰
۳۱ فارس لامرد ۷۰۴ رسول شکیب ۷۱۵۲۷۳۶۱۱۴
۳۲ اردبیل اردبیل ۷۰۶ محمد محمدی ۰۴۵۳۳۸۷۰۵۹۱
۳۳ کرمان کرمان ۷۱۴ مهدی کریمی ۳۴۳۲۶۱۴۳۶۳
۳۴ البرز هشتگرد ۷۱۶ احسان شیرخانی ۲۶۴۴۵۲۵۳۹۴
۳۵ سیستان و بلوچستان زاهدان ۷۱۸ محمد جواد پودینه ۰۵۴-۳۳۵۲۷۰۰۱
۳۶ قزوین بوئین زهرا ۷۲۰ شرکت تعاونی خدماتی کاسپین خودرو ۲۸۵۸۴۳۴۳۳۳
۳۷ آذربایجان شرقی تبریز ۷۲۱ جمشید مهدی خطیبی ۴۱۳۲۴۲۴۹۰۹
۳۸ گلستان گنبدکاووس ۷۲۳ بلال قانع حیرانی ۱۷۳۳۳۴۹۹۹۹
۳۹ آذربایجان غربی ارومیه ۷۲۵ یعقوب اشرفی مهر ۰۴۴-۳۲۳۸۵۴۶۰
۴۰ سمنان شاهرود ۷۲۹ مسعود کلاته ۰۲۷۳-۲۲۴۴۱۲۷
۴۱ آذربایجان شرقی آذر شهر ۷۳۰ شرکت ناوگان گستر آذر پارت ۰۴۱-۳۴۳۲۶۸۴۱
۴۲ خراسان رضوی سبزوار ۷۳۴ حسین زارعی صالح آباد ۰۵۱-۴۴۴۴۰۷۰۵
۴۳ سیستان و بلوچستان چابهار ۷۳۵ شرکت دیزل پیشرو ۹۱۵۵۵۵۶۰۰۸
۴۴ کرمان سیرجان ۷۳۶ دریابیگی- حاجی زاده ۳۴۵۸۴۱۱۷۰۰

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *