نوشته‌ها

مشخصات کامیونت باری ایسوزو ۵٫۲ تن

مشخصات کامیونت باری ایسوزو ۵٫۲ تن

ISUSU NPR75M 6 Ton

lifterak-dizel-asoozoo1-324x109

 تناژ مصوب در کارت کامیونت ایسوزو  ۶ تن نا خالص قید گردیده است.  

 

 

مدل: NKR 77
فاصله محورها: ۲۴۶۰ mm
طول، عرض : ۴۶۱۰*۱۳۸۵
حجم موتور: ۲۹۹۹cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۲۰/۲۹۰۰
گیربکس: ۵ MT
سرعت: ۱۰۲
ترمز:
لاستیک: ۷٫۰۰-۱۶-۱۰PR
وزن ناخالص (KG): ۵۲۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۷۵ لیتر

مشخصات کامیونت ایسوزو ۶ تن

مشخصات کامیونت باری ایسوزو ۶ تن

ISUSU NPR75M 6 Ton

lifterak-dizel-asoozoo1-324x109

 تناژ مصوب در کارت کامیونت ایسوزو  ۶ تن نا خالص قید گردیده است.  

 

isusu6-ton

 

مدل: NPR75K
فاصله محورها: ۳۸۱۵ mm
طول، عرض : ۶۶۳۵*۱۶۸۰
حجم موتور: ۵۱۹۳cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۵۰/۲۶۰۰
گیربکس: MYY-6S
سرعت: ۱۲۰
ترمز: ABS & EBD & ASR
لاستیک: ۲۱۵/۷۵/R17.5
وزن ناخالص (KG): ۶۰۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۰۰لیتر

 

مشخصات ایسوزو۸ تن

مشخصات کامیون باری ایسوزو ۸ تن

ISUSU NPR75M 8.4Ton

 

lifterak-dizel-asoozoo1-324x109

 تناژ مصوب در کارت کامیونت ایسوزو  ۸٫۴ تن نا خالص قید گردیده است.  

6&8 ton 3

 

 

مدل: NPR75M
فاصله محورها: ۴۴۷۵ mm
طول، عرض : ۷۸۰۰*۱۶۸۰
حجم موتور: ۵۱۹۳cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۱۵۰/۲۶۰۰
گیربکس: MYY-6S
سرعت: ۱۲۰
ترمز: ABS & EBD & ASR
لاستیک: ۲۱۵/۷۵R17/5
وزن ناخالص (KG): ۸۴۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۱۰۰لیتر

 

 

مشخصات ایسوزو ۱۸ تن باری ISUSU

مشخصات کامیون باری ایسوزو ۱۸ تن

ISUSU FVR 18 Ton

lifterak-dizel-asoozoo1-324x109

 تناژ مصوب در کارت کامیون ایسوزو  ۱۸ تن نا خالص قید گردیده است.  

Isuzu FVR PRO_With Background

 

 

 

مدل: FVR
فاصله محورها: ۴۶۵۰ mm
طول، عرض : ۱۶۸۰*۷۹۵۵
حجم موتور: ۷۷۹۰ cc
حداکثر قدرت HP/RPM: ۳۰۰/۲۴۰۰
گیربکس: zf9s1110
سرعت: ۸۵/۳
ترمز: بادی /مجهز بهABS /کاسه ای
لاستیک: ۲۹۵/۸۰R22.5
وزن خالص (KG): ۵۰۰۰
وزن KHخالص (KG): ۱۸۰۰۰
ظرفیت مخزن سوخت: ۲۰۰ لیتر