نوشته‌ها

لیست شرکتهای کاربری ساز تایید شده از سوی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت

لیست شرکتهای کاربری ساز ( ویرایش چهارم ) تایید شده در کمیته ناوگان کمیسیون ایمنی راه های کشور از سوی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت اعلام شد.

با انتشار لیست ذیل مابقی لیستها از تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ منقضی می باشد.

 

شرکتهای کاربری ساز مجاز ویرایش چهارم