نوشته‌ها

مشخصات فنی کشنده ماز ۱۸۴۴

مشخصات فنی کشنده ماز تک محور MAZ 1844 ۴×۲

1844
maz1844c