قیمت کامیون و کامیونت شرکت سایپا دیزل

 

قیمتها در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل می باشد.